پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB)

دانلود رایگان پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB) دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB) دانلود پرسشنامه ابعاد پیوند با مدرسه در دانش آموزان

دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB)

با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل

پرسشنامه ای که پیش روی شماست با هدف بررسی میزان پیوند دانش آموزان با مدرسه از ابعاد مختلف (دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، مشارکت در مدرسه، تعهد به مدرسه)

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال است

تعداد بعد (خرده مقیاس): ۴

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل:word 2007

منبع: قاضی طباطبایی، محمود، حجازی، الهه، رضایی شریف، علی، (۱۳۸۹)، آزمون تئوری های مساله اجتماعی پیوند با مدرسه در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی، بررسی مسائل اجتماعی ایران سال اول تابستان ۱۳۸۹ شماره

برای دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB) و اطلاعات بیشتر به فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل مراجعه کنید با تشکر