کاشت سبزه به شکل جاشمعی یا گلدان نوروز ۹۵

Planting-grass-in-form-candlesticks-vases-nowruz95

سبزه به شکل جاشمعی یا گلدان نوروز ۹۵

روش‌ کاشت سبزه به شکل جاشمعی یا گلدان نوروز ۹۵

وسط یک آبکش پلاستیکی را میبریم و خالی میکنیم ( به اندازه بطری نوشابه ) و بطری را در آن میگذاریم. با اسپری سطح بیرونی آبکش را خیس می کنیم. دور آبکش، پنبه میگذاریم ( پنبه را تکه تکه نمیکنیم ، همانطور که از بسته در می آوریم روی آبکش می گذاریم ). با اسپری خیس میکنیم و بذر خیس خورده را فقط یک لایه روی آن میکشیم ( اگر دانه ها روی هم برود سبزه قشنگ نمیشود ). اسپری میکنیم.

برای دیدن  کاشت سبزه به شکل جاشمعی یا گلدان نوروز ۹۵ به سایت ملی کمپ مراجعه فرمایید